Отец Паисий 85.СУ "Отец Паисий"
София, кв. Враждебна
Тел. 02 9458164
e-mail: info-2210085@edu.mon.bg
Знамена
Лого
Начало За нас Документи Прием Екип Класове Галерия Творчество Проекти За ученика Връзки Контакти Профил на купувача Обществен съвет Административни услуги
 

Училищни клубове по БДП

Този проект носи наименованието „Училищни клубове по безопасност на движението”. Партньор на Столична община в осъществяването му е 85 СУ „Отец Паисий". Целта на проекта е да се подобри качеството на обучението по безопасност на движение в образователните институции чрез организация на учебната среда, въвеждане на извънкласни дейности и реализиране на училищни кампании, насочени към толерантно, отговорно и безопасно поведение към децата като участници в пътното движение. 

 Обща цел: 
 Да се подобри качеството на обучението по безопасност на движение в образователните институции чрез организация на учебната среда, въвеждане на извънкласни дейности и реализиране на училищни кампании, насочени към толерантно, отговорно и безопасно поведение към децата като участници в пътното движение. 

Спещифични цели: 
   1. Да се създадат условия за реализиране на училищни програми за обучение по безопасност на движение чрез въвеждане на разнообразни извънкласни дейности, подпомагащи учебния процес. 
   2. Да се повиши капацитета на образователните институции при реализиране на училищна политика за опазване здравето и живота на децата чрез създаване на ефективен модел за взаимодействие между ученици, учители и родители. 
   3. Създаване условия за ефективен учебен процес по безопасност на движение, подобряване на училищната среда и изграждане на кабинети и площадки за интерактивно обучение по безопасност на движението. 
   4. Да се повиши информираността на гражданската общественост за нуждата от толерантно, отговорно и безопасно поведение към децата като участници в пътното движение. 

Проектът включва изграждането на две интерактивни площадки по безопасност на движение в районните администрации, както и създаване на мрежа от клубове по безопасност на движението и приложно колоездене в 17 столични училища. 

Снимки

Училищни клубове по БДП Училищни клубове по БДП
   
Обратно в "Програми и проекти"
 
   
Гласувайте за този сайт! BGtop