Отец Паисий 85.СУ "Отец Паисий"
София, кв. Враждебна
Тел. 02 9458164
e-mail: info-2210085@edu.mon.bg
Знамена
Лого
Начало За нас Документи Прием Екип Класове Галерия Творчество Проекти За ученика Връзки Контакти Профил на купувача Обществен съвет Административни услуги
 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

29.09.2022 г.
21.09.2022 г.
14.06.2019 г.
31.05.2019 г.
04.09.2018 г.
03.08.2018 г.  
 
24.10.2017 г.
 
05.10.2017 г.
 
15.09.2017 г.
85 СУ "Отец Паисий" обявява конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности през учебната 2017/2018 година.
Приложения:
1. Обява за конкурс 2. Договор
 
3. Извадка от Решение № 287 на СОС от 08.06.2017 г.  
   
06.11.2014 03.11.2014
Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка на газьол  0,001 % S – Евро 5, за отопление, с код КН 27101943, за изгаряне в стационарни горивни инсталации за нуждите на 85–то СОУ „Отец Паисий”, находящо се на територията на гр. София, район „Кремиковци”, кв. Враждебна, ул. „59” № 13” Протокол от заседание на комисия за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на газьол  0,001 % S – Евро 5, за отопление, с код КН 27101943, за изгаряне в стационарни горивни инсталации за нуждите на 85–то СОУ „Отец Паисий”, находящо се на територията на гр. София, район „Кремиковци”, кв. Враждебна, ул. „59” № 13”
20.10.2014
Вид на поръчката: Публична покана
Име на поръчката: „Доставка на газьол  0,001 % S – Евро 5, за отопление, с код КН 27101943, за изгаряне в стационарни горивни инсталации за нуждите на 85 – то СОУ „Отец Паисий”, находящо се на територията на гр. София, район „Кремиковци”, кв.Враждебна, ул. „59” № 13”
Обществена поръчка: „Доставка на газьол  0,001 % S – Евро 5, за отопление, с код КН 27101943, за изгаряне в стационарни горивни инсталации за нуждите на 85–то СОУ „Отец Паисий”, находящо се на територията на гр. София, район „Кремиковци”, кв. Враждебна, ул. „59” № 13” Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана по реда на глава осма "а" от ЗОП
   
Вид на поръчката: Публична покана
Име на поръчката: „Доставка на газьол  0,001 % S – Евро 5, за отопление, с код КН 27101943, за изгаряне в стационарни горивни инсталации за нуждите на 85 – то СОУ „Отец Паисий”, находящо се на територията на гр. София, район „Кремиковци”, кв. Враждебна, ул. „59” № 13”
Обществена поръчка за гориво Документация за участие в обществена поръчка за гориво

 

 

 
   
Гласувайте за този сайт! BGtop