Отец Паисий 85.СУ "Отец Паисий"
София, кв. Враждебна
Тел. 02 9458164
e-mail: info-2210085@edu.mon.bg
Знамена
Лого
Начало За нас Документи Прием Екип Класове Галерия Творчество Проекти За ученика Връзки Контакти Профил на купувача Обществен съвет Административни услуги
 

Административни услуги, предоставяни от 85.СУ "Отец Паисий"

 
Издаване на диплома за средно образование Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи 
Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава  
 
Заявление за достъп до обществена информация  
 
   
Гласувайте за този сайт! BGtop